Skape - Årsrapport

Om kunden: Siden 2007 har Skape vært én dør inn for gründere i Rogaland og ønsker på en enkel og brukervennlig måte å gi en oversikt over ulike tilbud for nyoppstartede gründere i regionen.

Jeg laget årsrapporten for 2018 til dem mens jeg var ansatt i Aldente kommunikasjonsbyrå.