Brustadbakeren - Visuell identitet

Visuell identitet med logo og rettningslinjer for bildebruk, egent typografi og fargebruk.

Logo med foto

Egen logo for bakeriets glutenfrie avdeling

Som en del av den visuelle identiteten definerte jeg egne fonter for bedriften og laget retningslinjer for hvordan disse skal brukes

Som en del av den visuelle identiteten definerte jeg egne farger for bedriften og laget retningslinjer for hvordan disse skal brukes

Logosymbol satt sammen av to B-er hentet ut av navnet BrustadBua. Skal gi assosiasjoner til bakverk.